עמוד הבית


    "תמציתה של הרפואה המזרחית היא החיפוש אחר הרמוניה עם הטבע, ומהותה של בריאות
אמיתית…היא גילוי ההרמוניה עם הכל ועם כולם. מנקודת מבט זו אושר, רווחה ובריאות
נחשבים לדבר אחד…  על הרפואה להשתמש בריפוי כדי לכוון את המטופל אל דרך החיים
המתאימה לו ביותר…
בסין הקדומה כונה הרופא 'אדם שמרפא את הקהילה'…
     אסור לרפואה להתקיים כמדע שמרפא את הגוף בלבד, כאילו מדובר במכונה…
המילה מחלה
ביפנית פירושה חוסר – יכולתו של הצ'י לאחד כהלכה את הגוף והנפש. מכיון שצ'י הוא מושא
הטיפול של הרפואה המזרחית, מבוססת האבחנה על יחסי הגומלין בין הגוף לנפש. במזרח,
הגורמים העיקריים שתורמים להופעתן של מחלות הן חרדה, פחד, כעס ושאר רגשות שליליים
– התורמים למחלות נפש, עבודה רבה מדי ולחץ – התורמים למחלות פיסיות, זיהום סביבתי
וצריכת תוספי מזון מלאכותיים – הגורמים למחלות חברתיות.  מטרת הטיפול הרפואי היא ליצור
עולם טוב יותר ככלל דרך ריפויו של האדם האינדבידואלי
".
           ריוקיו אנדו, מתוך 'טאו שיאצו'
.
.

הסימן היפני 'הרמוניה'

הסימן היפני - 'הרמוניה'

מודעות פרסומת